Pára?ka kabel?

Hledáte pára?ku kabel?, která dokáže zpracovat tém?? jakýkoliv typ kabel?? Chcete pára?ku kabel?, u které m?žete snadno a rychle vym?nit podávací válce a nože? Bronneberg nabízí širokou škálu pára?ek a svlíka?ek kabel? všech pr?m?r?. V pára?ce kabel? od spole?nosti Bronneberg získáte velmi kvalitní za?ízení na odstran?ní izolace s mimo?ádn? p?esným a vysokým výkonem.

Pára?ka kabel? spole?nosti Bronneberg

Bronneberg nabízí kompletní ?ešení pro efektivní párání a recyklaci kabel?. Hledáte pára?ku kabel? s vysokou rychlostí párání, která se skv?le hodí pro zpracování tenkých kabel?? Nebo hledáte pára?ku kabel?, která dokáže párat jakýkoliv armovaný (podzemní) kabel b?hem jedné operace? Všechna naše za?ízení na párání kabel? mají mimo?ádn? snadnou údržbu i využití. Bronneberg je Vaším specialistou na za?ízení na zpracování kabel?.

Kompletní recykla?ní ?ešení

Naši specialisté Vám rádi poradí s výb?rem pára?ky kabel?, která p?esn? splní Vaše provozní pot?eby a požadavky. Krom? ?ady nových pára?ek kabel? nabízí spole?nost Bronneberg také použité pára?ky kabel? a použitá za?ízení na odizolování kabel? Pro více informací o naší nabídce za?ízení na párání kabel? kontaktujte spole?nost Bronneberg.

Zobrazit více informací viz

Bronneberg stroje: Pára?ka kabel?

Pára?ka kabel? Bronneberg Kab-V Více informací

Pára?ka kabel? Bronneberg Kab-V

P?íkon: 1,1 kW
Pr?m?r kabelu: 1 - 50 mm
Rychlost párání: 15 m/min

Pára?ka kabel? Bronneberg Kab-V

Pára?ka kabel? Bronneberg Kab-X Více informací

Pára?ka kabel? Bronneberg Kab-X

P?íkon: 3 kW
Pr?m?r kabelu: 1 - 90 mm
Rychlost párání: 50 m/min

Pára?ka kabel? Bronneberg Kab-X

Páračka kabelů Bronneberg Kab-90 Více informací

Páračka kabelů Bronneberg Kab-90

Příkon: 3 kW
Průměr kabelu: 1 - 90 mm
Rychlost párání: 50 m/min

Páračka kabelů Bronneberg Kab-90

Zavolejte nam: +420 235 518 804
Jmenovat se:
Pára?ka kabel? Bronneberg Kab-V Více informací

Pára?ka kabel? Bronneberg Kab-V

P?íkon: 1,1 kW
Pr?m?r kabelu: 1 - 50 mm
Rychlost párání: 15 m/min

Pára?ka kabel? Bronneberg Kab-V

Pára?ka kabel? Bronneberg Kab-X Více informací

Pára?ka kabel? Bronneberg Kab-X

P?íkon: 3 kW
Pr?m?r kabelu: 1 - 90 mm
Rychlost párání: 50 m/min

Pára?ka kabel? Bronneberg Kab-X

Páračka kabelů Bronneberg Kab-90 Více informací

Páračka kabelů Bronneberg Kab-90

Příkon: 3 kW
Průměr kabelu: 1 - 90 mm
Rychlost párání: 50 m/min

Páračka kabelů Bronneberg Kab-90