Paketovací lisy na šrot

Pot?ebujete p?i recyklování za?ízení na zpracování kov?, které bude bezproblémov? fungovat celé roky i za t?ch nejnáro?n?jších podmínek? Hledáte paketovací lis na šrot, který se snadno používá, a který je charakteristický pro nízké náklady na údržbu? Bronneberg nabízí kvalitní paketovací lisy a balíkovací lisy pro zpracování šrotu a kov?. Vyberte si paketovací lis od spole?nosti Bronneberg a zvolte si tak spolehlivé a ú?elné ?ešení Vašich pot?eb p?i recyklaci.

Paketovací lisy na šrot od spole?nosti Bronneberg

Bronneberg nabízí praktická a kompletní ?ešení pro všechny Vaše problémy s recyklací. Paketovací lisy na šrot od spole?nosti Bronneberg nabízí vysoký výkon, skv?lé zpracování a uživatelsky p?átelské a bezpe?né ovládání. Hledáte paketovací lis s funkcí jednoduché a digitální vizualizace celého procesu? Paketovací lisy od spole?nosti Bronneberg jsou vyrobeny s ohledem na pot?eby a požadavky Vaší organizace.

Kompletní recykla?ní ?ešení

Naši specialisté Vám rádi poradí s výb?rem paketovacího lisu, který je pro Vás nejvhodn?jší. Krom? naší škály nových paketovacích lis? na šrot a na odpad si do spole?nosti Bronneberg m?žete také p?ijít zakoupit použité paketovací lisy. P?ejete-li si více informací k naší škále paketovacích lis?, kontaktujte prosím spole?nost Bronneberg.

Zobrazit více informací viz

Bronneberg stroje: Paketovací lisy na šrot

paketovací lis na šrot Bronneberg Super 3 Více informací

paketovací lis na šrot Bronneberg Super 3

Komprese: 2 + víko
Velikost balíku: 305×305 x var. mm / 400×400 x var. mm
Vstupní otvor: 1800×1000 mm

paketovací lis na šrot Bronneberg Super 3

Paketovací lis Bronneberg MPZ-EXTREME Více informací

Paketovací lis Bronneberg MPZ-EXTREME

Příkon: 45 kW
První komprese: 900 kN
Druhá komprese: 1.250 kN

Paketovací lis Bronneberg MPZ-EXTREME

Bronneberg SP-350 Paketovací lis Více informací

Bronneberg SP-350 Paketovací lis

Příkon: 2 x 90 kW + 1 x 22 kW
Horizontální komprese: 1.100 kN
Vertikální komprese: 2.100 kN

Bronneberg SP-350 Paketovací lis

Zavolejte nam: +420 235 518 804
Jmenovat se:
paketovací lis na šrot Bronneberg Super 3 Více informací

paketovací lis na šrot Bronneberg Super 3

Komprese: 2 + víko
Velikost balíku: 305×305 x var. mm / 400×400 x var. mm
Vstupní otvor: 1800×1000 mm

paketovací lis na šrot Bronneberg Super 3

Paketovací lis Bronneberg MPZ-EXTREME Více informací

Paketovací lis Bronneberg MPZ-EXTREME

Příkon: 45 kW
První komprese: 900 kN
Druhá komprese: 1.250 kN

Paketovací lis Bronneberg MPZ-EXTREME

Bronneberg SP-350 Paketovací lis Více informací

Bronneberg SP-350 Paketovací lis

Příkon: 2 x 90 kW + 1 x 22 kW
Horizontální komprese: 1.100 kN
Vertikální komprese: 2.100 kN

Bronneberg SP-350 Paketovací lis