Sold

  • Aligátorové n?žky Bronneberg A-400E Použité

Sold

Aligátorové n?žky Bronneberg A-400E Použité

Aligátorové n?žky Bronneberg A-400E Použité


\\ 000026
Aligátorové n?žky Bronneberg A-400E Použité
Aligátorové n?žky, ?elisti 400mm, maximální rozev?ení 250mm, 7,5kW.

- Alligátorové n?žky A-400 jsou vybaveny mechanicky nastavitelným p?idržova?em, který pracuje paraleln? ke spodnímu noži.
- N?žky se obsluhují pomocí nožního pedálu; lze provád?t jednotlivé nebo nep?etržité ?ezy.
- Pr?hledná bezpe?nostní klec chrání hlavu n?žek.
- Rychlost st?íhání a rozp?tí nož? se reguluje pomocí nastavitelného koncového spína?e.


Rok: 2013
P?íkon: 7,5 kW
St?íhaný profil: Kulatina max. 45 mm
Délka nož?: 400 mm
Max otev?ení: 250 mm
Hmotnost: 1.075 Kg
Stahnout PDF Ihned se obraťte na
Schuzka?
Pokud mate dotazy nebo si chcete sjednat schuzku?
Zavolejte nam: +420 235 518 804
Jmenovat se:
Schuzka?
Pokud mate dotazy nebo si chcete sjednat schuzku?
Zavolejte nam: +420 235 518 804
Jmenovat se: